அணையத்தான்

’தத்தோம் தளாங்கு’ பாடலில் ‘அணையத்தான்’ என்று ஒரு வார்த்தை போடுகிறார் வாலி. இதற்கு என்ன அர்த்தம்? அது ‘அணைக்கத்தான்’ என்று இருக்கணுமோ?

’அணையத்தான்’ / ’அணைக்கத்தான்’ ரெண்டிலும் மெட்டு சரியாக வருகிறது (புளிமாங்காய்), ஆனால் ‘இணையத்தான்’க்கு ‘அணைக்கத்தான்’ பொருந்தவில்லை.

அதற்காக, ‘அணையத்தான்’ என்று எழுதிவிடலாமா? Poetic license? கொஞ்சம் தேடினேன்.

’அணைக்க’ என்பதற்குப் பதில் ‘அணைய’ என்று ஆண்டாளே எழுதியிருக்கிறாள். நாச்சியார் திருமொழியில்.

’குற்றமற்ற முலைதன்னைக் குமரன் கோலப் பணைத்தோளோடு அற்ற குற்றம் அவை தீர அணைய அமுக்கிக் கட்டீரே’

இதை எழுதும்போது Suresh Babu சாட்டில் வந்து ‘அணைக்க’ / ‘அணைய’ ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஆக்டிவ் / பாஸிவ் வாய்ஸ் என்றார்.

உண்மைதான். ஆனால் அதை நாம் ‘அணைக்கப்பட’ என்றுதான் சொல்கிறோம் ‘அணைய’ என்று பயன்படுத்தி நான் கேட்டதில்லை.

மாடு பிடிப்பதை ‘மாடணைதல்’ என்று சொல்வதாக @psankar @ptcv_ @tekvijay குறிப்பிட்டுள்ளனர். எனக்குப் புதுச் செய்தி. @penathal உடன் நால்வருக்கும் நன்றி.

ஆக, ‘இணையத்தான் இணையத்தான், அணையத்தான் அணையத்தான்’ என்ற வாலி வரிகள் சரியே, சரியே, சரியே :> #தீர்ப்பு :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s