அ.கா.இ.

அந்தக் கால இங்கிலாந்தில் பியர் ஃபேக்டரியிலிருந்து குழாய் மூலம் வீட்டுக்கு வீடு சப்ளையாம், வழியில் சிலர் ஓட்டை போட்டுத் திருடுவார்களாம் 😉

அ.கா.இங்.ல் 1 பணக்காரரைக் கவனித்துக்கொள்ளச் சராசரியாக 25 முதல் 45 வேலைக்காரர்கள்வரை உண்டாம். இவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி கடமைகள்.

அ.கா.இங்.ல் ஒரு பணக்காரர் சாப்பிடும்போது பொழுதுபோக்குக்கென ஒரு private orchestraவை முழு சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருந்தாராம். அவர் சாப்பிட்டு முடித்ததும், வயலின் வாசித்தவர் சமையல் செய்யப் போய்விடுவார், பியானோ வாசித்தவர் வீடு துடைப்பாராம்,என்னே சர்ரியலிஸக் காட்சி!

அ.கா.இங்.ல் பல பணக்காரர்கள் பிற வேலைக்காரர்களை அடிக்கும்போது குச்சி எடுத்துக்கொடுக்கவென்று ஒருவரை முழு நேர வேலைக்கு வைத்திருந்தார்களாம்.

அ.கா.இங்.ல் பணக்காரர்கள் தங்கள் வேலைக்காரர்களை ரேஸ் விட்டு விளையாடுவது சகஜமாம்.

அ.கா.இங்.ல் quotes அனைத்தும் "At Home" புத்தகத்திலிருந்து சுட்டவை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s